به زیر سایت  آموزشگاه های آزاد خوش آمدید.
موقعیت : صفحه اصلی  ارتباط با ما|پست الكترونيكي

سخنی با موسسان،مدیران و مربیان محترم موسسات کارآموزی آزاد

با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي راهبردي نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط شخص مقام معظم رهبري و تاكيد و اهتمام ايشان بر اقتصاد مقاومتي، لزوم استفاده از ظرفيتها و توانمندي هاي مردمي و بخش خصوصي و ايجاد و توسعه كارآفريني امري ضرور ي بنظر ميرسد در همين راستا مراكز فني و حرفه اي كشور و موسسات کارآموزی آزاد به عنوان متوليان اصلي تربيت و پرورش منابع انساني متخصص و ماهر در جامعه نقش اساسي جهت رشد و توسعه اقتصاد كشور، جلوگيري از توزیع ناعادلانه درآمد و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله  را بر عهده دارند.

در حال حاضر بيش از 10000 آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سراسر كشور در چارچوب ضوابط و شرايط مندرج در آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و تحت مديريت دفتر موسسات كارآموزي آزادو مشاركت هاي مردمي و با شعار "مهارت كليد اشتغال پايدار" راه اندازي شده است كه اشاعه آموزش هاي مهارتي از طريق حضور بخش غير دولتي ضرورت و اهميت توجه به اين امر را بيش از پيش مشخص مي نمايد.

لذا برآنيم با توكل به ايزد منان و استفاده از نظرات و پيشنهادات شما بزرگواران با حفظ كرامت موسسين، مديران، كاركنان و كارآموزان محترم در فضاي صميمي و سازنده و مشاوره اي در جهت توسعه و رشد موسسات كارآموزي آزاد در سال 1394 كه سال "همدلي و همزباني دولت و مردم" نام گرفته است گامهاي بلندي را در این زمینه بر داريم. همچنين سعي برآن است نسبت به شناسايي موسسات و آموزشگاه هاي غير مجاز و زير زميني با هماهنگي دستگاههاي نظارتي اقدام نموده تا جاني دوباره بر پيكره درخت تنومند كهن عشق به آموزش و اشتغال بخشيم. انتظار ميرود بيش از پيش همراهمان باشيد.

 

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 284689 | بازديدکنندگان امروز : 135 | کل بازديدکنندگان : 3791610 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1875

ثانيه