به زیر سایت  آموزشگاه های آزاد خوش آمدید.
موقعیت : صفحه اصلی >  تاسیس آموزشگاه > مراحل تاسیس آموزشگاه  ارتباط با ما|پست الكترونيكي

ثبت نام در سایت portaltvto.com دریافت کد رهگیری و

تکمیل اطلاعات اولیه

دریافت و تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی

(فرم تقاضا-اقرارنامه –التزام نامه-طرح توجیهی –CD ضوابط و دستور العمل اجرایی و آیین نام) با مراجعه به سایت یا مرکز

 

ارائه اصل و 2 سری کپی   مدارک (شناسنامه تمام صفحات- کارت ملی پشت و رو– معافیت یا پایان خدمت-آخرین مدرک تحصیلی) و 6 قطعه عکس وفرمهای درخواست تاسیس،التزامنامه،اقرارنامه،سابقه کار و طرح توجیهی به مرکز معین جهت تشکیل پرونده و

صدور معرفی نامه  سوءپیشینه و عدم اعتیاد(اروز)

 

*زمان اخذ استعلام سوءپیشینه وعدم اعتیاد از تاریخ صدور( 1ماه)

*تشکیل کمیته 4 نفره از تاریخ تحویل مدارک  (1هفته)

*ارسال مدارک به حراست وصدورتاییدیه واحد مذکور(1هفته)

*تکمیل وارسال مدرک ازسوی مرکزبه هیات نظارت استان (1هفته)

 

صدور موافقتنامه( 3روز)

 

معرفی مکان توسط متقاضی  (کد رهگیری-اجاره نامه-تحویل مدارک ملک)(3 روز)

 

بازدید مکان پس از دریافت فرم از متقاضی (1روز)

 

معرفی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه (3 هفته )

 

تحویل مدارک توسط حراست جهت ارسال به اماکن یا پلیس +10(یک روز)

 

ارائه پاسخ اداره اماکن مبنی  برتاییدیا عدم تایید مکان معرفی شده توسط متقاضی :

در صورت تایید :  *3ماه فرصت داده می شودتا نسبت به معرفی تجهیزات اقدام شود

در صورت عدم تایید :     *در صورت پایان اعتبارموفقت نامه (تا 6ماه) هیچگونه درخواستی در رشته مذکورحداقل تا یک سال پذیرفته نمی شود

 

تکمیل  فرم تجهیزات توسط متقاضی و بازدیداز تجهیزات توسط بازرسی(2روز)

 

معرفی نام آموزشگاه توسط متقاضی و تکمیل فرم مربوطه توسط مرکز،تاییدیه نام توسط اداره کل پس از وصول از مرکز معین (10روز)

 

معرفی مدیر توسط موسس: در صورتی که موسس ، مدیر و دارای کارت می باشد (1روز)

در غيراين صورت جهت معرفی مدیرفاقد کارت پس از گذراندن دوره مديرآموزشگاه و انجام مراحل اداري (3ماه )

 

اخذ مدارک جهت صدورپروانه تاسیس از متقاضی وتهیه پیش نویس وفرم صدور پروانه(3روز)

ارسال پروانه تاسیس توسط مرکزمعین به اداره کل(1هفته)

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 12408 | بازديدکنندگان امروز : 173 | کل بازديدکنندگان : 3803048 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688

ثانيه