به زیر سایت  آموزشگاه های آزاد خوش آمدید.
موقعیت : صفحه اصلی > آموزش مجازی > خصوصیات سامانه مدیریت یادگیری  ارتباط با ما|پست الكترونيكي

خصوصیات سامانه ی مدیریت یادگیری (LMS) بشرح ذیل می باشد که مطابق با راهنماي تكميل چك ليست ارزيابي سامانه آموزش الكترونيكي آموزشگاهاي آزاد (پیوست 3) توسط کارگروه فنی بررسی می گردد.

 

1.    نشاني پايگاه اينترنتي بايد به تاييد اداره کل برسد ضمناً نشاني پايگاه اينترنتي مي تواند با نام آموزشگاه يکسان باشد بعلاوه آموزشگاه مجاز به تغيير نشاني پايگاه اينترنتي نمي باشد و باید مستندات قرارداد ثبت دامنه به نام موسس يا شركت حقوقي به مدت 5 سال ارائه  شود

2.       آموزشگاه مي بايست داراي يک سامانه مديريت يادگيري (LMS) باشد که به تائید اداره كل رسيده باشد . آموزشگاه مي تواند از سامانه هاي کدباز استفاده نموده و يا راساَ نسبت به ايجاد
يا اجاره و يا خريد سامانه اقدام نمايد. سامانه حتما مي بايستي زبان فارسي را پشتيباني کند.

3.       سامانه مديريت يادگيري بايستي مبتني برWeb  اجرا گردد .

4.    سامانه مديريت يادگيري آموزشگاه بايستي حداقل داراي خصوصياتي باشد که در نمون برگ شماره 6 (مشخصات سامانه مديريت يادگيري) اعلام گردیده است.

5.       امکان حضور و غیاب کارآموزان شرکت کننده در دوره را داشته باشد.

6.       امکان تعیین میزان پيشرفت كارآموزان و امکان ارزيابي کارآموز را  بعد از پايان كامل دوره داشته باشد.

7.       هرآموزشگاه می بایست از سامانه ی مدیریت یادگیری مربوط به خودش استفاده نماید.

8.    اتصال سامانه آموزشگاه به سيستم جامع پورتال سازمان ضروري است و آموزشگاه ملزم به رعايت استانداردهاي ورودي و خروجي تعيين شده براي اين اتصال از حيث تکميل آمار کارآموزان و ثبت نامها و آمارهاي آموزشي طبق ضوابط سازمان خواهد بود.

9.    در صورت در خواست اداره کل، آموزشگاه موظف به ارائه خروجي استاندارد اعلام شده توسط اداره کل از گزارشهاي سامانه مديريت يادگيري به صورت هفتگي يا ماهانه و نصب نرم افزارها و قابليت هاي اعلامي از سوي اداره کل مي باشد.

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 3360 | بازديدکنندگان امروز : 60 | کل بازديدکنندگان : 3791705 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4063

ثانيه