به زیر سایت  آموزشگاه های آزاد خوش آمدید.
موقعیت : صفحه اصلی > نظارت و بازرسی  > مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس  ارتباط با ما|پست الكترونيكي

نظارت و بازرسی

ماده76: نظارت و بازرسي آموزشگاه شامل بررسي موارد مندرج در جداول زیر بوده و با نقص عملکرد و یا تخلف آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد مطابق مفاد مندرج در همین جدول، برخورد
می­شود:

تخلفات و نحوه برخورد با آن- موضوع ماده 76

نوع تخلف

نوبت اول

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

1. تخلفات منجر به زائل شدن صلاحیت فردی مؤسس(در صورت تأیید کتبی عدم صلاحیت، توسط دفترحراست مرکزی).

2. تخلفات اخلاقی و ارتكاب اعمال خلاف عفت عمومي (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

3. هرگونه جعل شامل ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و نظایر این­ها (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

4. ارائه و استفاده از اسناد مجعول (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

5. جعل و غصب عنوان و استفاده از عناوین غیر واقعی برای خود یا تشکلهایی که فاقد مجوز فعالیت از مراجع رسمی هستند، در مکاتبات و تعاملات (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

6. هر نوع نفوذ به پرتال (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

7. هرگونه توهین، تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی و نیز ترغیب و تشویق به تجمع غیرقانونی یا قانون­گریزی و ایجاد تفرقه میان آموزشگاه­های آزاد از طریق نشر نامه، شب­نامه، نشر در فضای مجازی و یا تشکیل و اداره گروه­ها و کانال­ها در فضای مجازی (در صورت صدور رأی قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم).

لغو دائم پروانه تأسیس و ممنوعیت همیشگی فعالیت تحت هر عنوان در آموزشگاه­های آزاد

 

 

 

 

 

 

تخلفات و نحوه برخورد با آن- موضوع ماده 76

نوع تخلف

نوبت اول

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

1. بکارگیری مربی غیرهمجنس در رشته­های مراقبت و زیبایی و ماساژ.

2. پذیرش کارآموز برخلاف مفاد تبصره 2 ماده 27 فصل سوم این دستورالعمل.

3. انتقال یا واگذاری پروانه تأسیس بدون رعایت مفاد فصل هفتم این دستورالعمل.

لغو دائم پروانه تأسیس در صورت تأیید حداقل دو سوم اعضاء دارای حق رأی هیأت نظارت استان

 

 

 

1. تغییر مکان آموزشگاه بدون اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه تأسیس.

تذکر کتبی و الزام به جبران و اصلاح رویه

در صورت تکرار و یا عدم جبران و اصلاح، تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سه ماه

 

 

1. درج اطلاعات خلاف واقع در پرتال و یا ارائه گزارش خلاف واقع به مرجع صادر کننده پروانه تأسیس و ناظرین دارای ابلاغ معتبر عدم همکاری در ارائه مدارک و اطلاعات مربوطه و دفاتر آموزشگاه به ناظرین دارای ابلاغ معتبر.

2. تغییر در مساحت فضای آموزشی پس از تأیید مکان.

3. عدم ثبت دوره و مشخصات کارآموزان و مهارت­آموزان در پرتال.

4. عدم ثبت سوابق حضور و غیاب کارآموزان و مهارت­آموزان بصورت دفتری یا الکترونیکی.

5. عدم نصب پروانه تأسیس در معرض دید مخاطبین.

اعلام کتبی برای جبران و اصلاح رویه

در صورت تکرار و یا عدم جبران و اصلاح پس از حداقل شش ماه تذکر کتبی و الزام به جبران و اصلاح رویه

در صورت تکرار و یا عدم جبران و اصلاح پس از حداقل شش ماه تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سه ماه

 

1. تعطیلی دوره آموزشی بدون اخذ رضایت و موافقت نامه کتبی ذینفعان و یا تعطیلی آموزشگاه برخلاف برنامه مندرج در پورتال.

2. عدم معرفی کارآموزان واجد شرایط به آزمون در موعد مقرر و یا تأخیر در انجام مراحل قانونی آن بدون عذر موجه.

3. عدم ارائه رسید شهریه در قبال وجوه پرداخت شده، عدم انعقاد قرارداد کتبی با ذینفعان و عدم ارائه یک نسخه از آن به ذینفع.

4. عدم رعایت ساعت آموزشی مندرج در قرارداد فی­مابین آموزشگاه و ذینفعان.

5. اخذ هرگونه وجه غیرقانونی تحت هر عنوان از ذینفعان و یا اخذ شهریه بدون رعایت مفاد ماده­های 68 و 69 فصل دوازدهم این دستورالعمل.

اعلام کتبی برای جبران حقوق تضییع شده ذینفعان

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه، اخطار کتبی و الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعان

در صورت تکرار مجدد پس از حداقل شش ماه، الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعان و تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سه ماه

در صورت تکرار مجدد پس از حداقل شش ماه الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعان و لغو دائم پروانه تأسیس

 

تبصره1: اعمال اقدامات متناسب با تخلفات مندرج در جدول فوق با رعایت مفاد فصل حقوق مؤسسین، پس از تأیید هیأت نظارت استان، الزامی است.

تبصره2: در صورت تأیید وقوع چند تخلف همزمان، از تجمیع مجازات­ها اجتناب و فقط اقدام متناسب با تخلفی که مجازات آن بیشتر است اعمال خواهد گردید.

بازديدکنندگان اين صفحه: 5229 | بازديدکنندگان امروز : 78 | کل بازديدکنندگان : 3997036 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2188

ثانيه